KENDİ EL İZİNİ BIRAK
“NowToFuture” ile Sorularınız Cevap Bulacak
KENDİ EL İZİNİ KEŞFET
Kurumum dünyaya nasıl bir iz bırakmak istiyor?
Şu anki pozisyonumda hangi davranışları sergilemem bekleniyor?
KENDİ EL İZİNİ BIRAK
“NowToFuture” ile Sorularınız Cevap Bulacak
KENDİ EL İZİNİ KEŞFET
Kariyer yolculuğumdaki diğer rollerimde beklenen davranışlar neler?
Gelişimim için öz farkındalığımı nasıl artırabilirim?
KEŞFET

NEDİR?

Kurumunuz, nasıl bir iz bırakmak istiyor? Hikayenizdeki kahramanların rolleri ve o rollerin en üst düzeyde karşılanabilmesi olmazsa olmazınızdır.

“NowToFuture” uygulamasıyla her seviyede çalışan, soruların ve önermelerin içinde yer aldığı gerçek kurumsal yaşamla kurgulanmış hikayeler aracılığı ile öz farkındalık yolculuğuna çıkar.NEDİR
NEDİR
NEDİR
NEDİR
NEDİR

Çalışanlarınız bu uygulama içindeki hikayeleri okurken, kurumsal yaşamda deneyimlediklerinin başkalarının deneyimledikleriyle benzer veya bambaşka olduğunu farkeder, diğer paydaşların penceresinden de kendilerini görüp, kendilerinden beklenen rolleri de daha iyi özümserler.

Böylece kurumunuz, kariyer yol haritasını gerçekçi ve kendi özüne sadık olarak tasarlayacak olan ve gerçek potansiyelini ortaya koyabilecek kahramanlar aracılığı ile dünyaya bırakmak istediği izi bırakabilir.

NEDİR
NEDİR
NEDİR
NEDİR
NEDİR

Çalışanlarınız bu uygulama içindeki hikayeleri okurken, kurumsal yaşamda deneyimlediklerinin başkalarının deneyimledikleriyle benzer veya bambaşka olduğunu farkeder, diğer paydaşların penceresinden de kendilerini görüp, kendilerinden beklenen rolleri de daha iyi özümserler.

Böylece kurumunuz, kariyer yol haritasını gerçekçi ve kendi özüne sadık olarak tasarlayacak olan ve gerçek potansiyelini ortaya koyabilecek kahramanlar aracılığı ile dünyaya bırakmak istediği izi bırakabilir.

NEDEN FARKLI?

Her kurumun hikayesi kendine özgüdür. Bu nedenle her kurumun vizyonu ve kültürüne uygun hikayeler kurgulanabilmektedir.
Çalışan birbiri ile örüntülü hikayeleri okurken kendisine yöneltilen önermeler ve sorular aracılığı ile davranış alışkanlıklarını ve mevcut yetkinlik seviyesini farkeder.
Hikayelerin hepsi kurumsal yaşamda geçen gerçek olaylardan kurgulanır.
NEDEN FARKLI
Çalışan hangi yetkinliklere ve dolayısı ile nasıl bir değişime ihtiyacı olduğunu keşfeder. Kendi el izinin keşfiyle kariyer yolculuğunun da yetkinlik haritasını oluşturur.

NEREDE?

“NowToFuture”, insan kaynağınıza yönelik aşağıdaki alanlarda doğru sonuçlar elde etmenize aracılık edecektir.

  • İşe Alım
  • Kariyer Planlama
  • Eğitim İhtiyaç Analizi
  • Yetenek Tespiti ve Geliştirme
  • Proje veya İş Kolu Ekibi Oluşturma
NEREDE?

NASIL?

Liderlik Yolculuğu İçin

Hikayeler sıra ile okunmaya başlanır. Her hikaye öncesi, o hikayenin farkındalık alanına ilişkin sunulan öz değerlendirme anketinin yanıtlanması istenir. Hikaye akışı içinde çeşitli önermeler vardır. Bu önermelere puan verilmesi istenir. Her hikaye sonrası, kullanıcıya o hikayede geçen yetkinliklere ilişkin farkındalık oluşturacak bir sonuç raporu üretilir. Bu raporun sonucuna göre kullanıcının kendini değerlendirmesi ve kendi için önemli gördüğü alanlara bir değişim hedefi vermesi, bir sonraki hikaye öncesinde de değişime ilişkin somut sonuçları paylaşması beklenir. Hikayelerin arasında en az 15 gün bırakılır.

En son hikayenin okunmasının ardından, hikayelerin başlangıcında yapmış olduğu değerlendirmelerle bilikte tüm hikayelerin sonunda çıkan değerlendirmeler kullanıcıya sunulur. Bu değerlendirmeler ve hikayelerde yöneltilen sorulara verilen yanıtlar aracılığıyla oluşan farkındalıkla çalışanın gelişim ve değişimi için gereken yolu haritasını çizebilmesine destek olunur.

İlk Defa İşe Başvuranlar İçin

İlk defa işe başvuranları mülakata çağırma öncesi yapılan değerlendirmede değer verdiğimiz kriterlerin başında mezun olunan okul, başvuru sahibinin akademik başarısı ve eğer yapıyorsak kişilik envanteri sonuçları olmaktadır. Çoğumuz okulda öğrendiğimiz bilgilerin iş yaşamına yansıtılması esnasında esasen başka yetkinliklere de ihtiyacımız olduğunu deneyimledik. Güçlü yönlerimiz bize çeşitli avantajlar sağlarken, onların iş yaşamında bize engel oluşturabildiğini de gördük.

Kişilik envanterlerinden farklı olarak işe ilk defa başvuru yapan kişiden, gerçek kurumsal yaşamı yansıtan hikayeleri okuduğu esnada hikayelerde yer alan yönetici ve çalışan bakış açısından kendisine sorulan soruları yanıtlaması istenir. İş yaşamında karşılaşacağı baskı altındaki karar anlarında veya diğer çalışan ve yöneticilerle iletişiminde yaşaması olası durumları deneyimleyip, kendini samimiyetle sorgulaması sağlanır.

Günümüz koşullarında başlangıç seviyesinde aranan 3 temel yetkinlik olan öz farkındalık, duygusal zeka ve çeviklik içeren 3 hikaye ile kişinin kendini değerlendirmesi beklenir.

Kurum İhtiyacına Özel

Her kurumun çalışanında, yöneticilerinde ve iş kollarındaki liderlerinde aradığı yetkinlikler de kurumların kendi hedefleri doğrultusunda tasarladıkları strateji planları küresel ve yerel ihtiyaçlara paralel olarak değişmek zorundadır. Bu yeni stratejilerin hayata geçirilmesinde ihtiyaç duyulan yetkinliklere sahip yönetici ve liderlere ihtiyaç duyulmaktadır.

NowToFuture, ihtiyaç duyulan bu yetkinlikler bazında yetkinlik haritasını ortaya çıkartmak amacıyla kurumunuza özel hikayeler kurgular.

İLETİŞİM FORMU

Daha detaylı bilgi almak için aşağıdaki formu doldurarak bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Bu alan zorunludur.
Bu alan zorunludur.
Bu alan zorunludur.
E-posta adresiniz hatalı
Bu alan zorunludur.
İLETİŞİM FORMU